INŻYNIERIA PRZETWÓRSTWA SPOŻYWCZEGO - KWARTALNIK NAUKOWO-TECHNICZNY

Polish Journal of Food Engineering_ISSN 2084-9494_e-ISSN 2300-2018

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

2/4-2014(10)

Email Drukuj PDF

Prosimy o cytowanie według poniższego schematu:

Nazwisko, I., Nazwisko, II. (rok). Tytuł artykułu/opracowania. Inżynieria Przetwórstwa Spożywczego, 3/4(11), 11-14.


SPIS TREŚCI IPS 2/4-2014(10)

Contents 2014 Vol. 2/4 No. 10

ARTYKUŁY NAUKOWE AUTORSKIE

Author scientific articles

FILZIKOWSKI Józef

Kognitywne monitorowanie przetwórstwa

Cognitive machinery processes monitoring

 

 

ARTYKUŁY NAUKOWE RECENZOWANE

Peer–reviewed scientific articles

MARUSIAK Damian, MICHALSKA-POŻOGA Iwona

Wpływ  technik  pakowania  próżniowego  na  jakość  sensoryczną  i  mikrobiologiczną  wybranych  produktów przemysłu mięsnego

Comparative investigations of evaluation methods of the kinetic durability of pellets

 

MIESZKALSKI Leszek

Komputerowe wspomaganie konstrukcji modelu geometrycznego podstawowych elementów morfologicznych jaja strusiego

Design computer-aided geometric model basic morphological elements ostrich eggs

OBIDZIŃSKI Sławomir

Badania porównawcze metod oceny wytrzymałości kinetycznej granulatu

Comparative investigations of evaluation methods of the kinetic durability of pellets

 

SOBCZAK Paweł, ŻUKIEWICZ-SOBCZAK Wioletta, PANASIEWICZ Marian, ZAWIŚLAK Kazimierz, MAZUR Jacek

Ocena czystości mikrobiologicznej farszu parówek oraz cech jakościowych wykorzystanych osłonek

Assessment of microbiological purity hot dog sausages and qualitative characteristics of used casings

 

 

PLACÓWKI DYDAKTYCZNE I NAUKOWO – BADAWCZE

Didactic and Scientific Institutions Research

Katedra Biologicznych Podstaw Technologii Żywności i Pasz Wydziału Inżynierii Produkcji Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

 

KONFERENCJE, SYMPOZJA, WARSZTATY NAUKOWE, TARGI, WYSTAWY

Conferences, Symposia, Scientific Workshops, Trade Fair and Events

XVII Profesorskie Warsztaty Naukowe „Przetwórstwo Tworzyw Polimerowych”

IV Sympozjum Inżynierii Żywności

6th International Conference „Quality And Safety In Food Production Chain”

Kalendarium Konferencji

Targi POLAGRA TECH’ 2014

Targi POLAGRA FOOD’ 2014

22 Międzynarodowe Targi Wyposażenia Hoteli i Gastronomii HORECA

Kalendarium Targów


 

INFORMATOR NORMALIZACYJNY

Reference standardization

ZAWIŚLAK Kazimierz

Pyły w przemyśle spożywczym

Dusts in the food industry

Nowości Normalizacyjne z 2014 r.

 

LUDZIE NAUKI

People of Science

Prof. dr hab. inż. Janusz Laskowski

Nominacje do tytułu naukowego Profesora z rąk Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Stopnie Doktora Habilitowanego i Doktora

 

 

INFORMACJE WYDAWNICZE

 

  • English (United Kingdom)

IPS_Newsletter


Name:

Email: