INŻYNIERIA PRZETWÓRSTWA SPOŻYWCZEGO - KWARTALNIK NAUKOWO-TECHNICZNY

Polish Journal of Food Engineering_ISSN 2084-9494_e-ISSN 2300-2018

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

1/4-2014(9)

E-mail Print PDF
There are no translations available.

Prosimy o cytowanie według poniższego schematu:

Nazwisko, I., Nazwisko, II. (rok). Tytuł artykułu/opracowania. Inżynieria Przetwórstwa Spożywczego, 3/4(11), 11-14.


SPIS TREŚCI IPS 1/4-2014(9)

Contents 2014 Vol. 1/4 No. 9

ARTYKUŁY NAUKOWE AUTORSKIE

Author scientific articles

PIETRUSZEWSKI Stanisław

Historia znaczkiem pisana

The stamp – written history

 

 

ARTYKUŁY NAUKOWE RECENZOWANE

Peer–reviewed scientific articles

ALEKSEEV V. Gennady, KHRIPOV A. Anatoly

Magnetic resonance imaging method of rapid remote control of casein concentration in milk products in unopened packages

Metoda obrazowania rezonansem magnetycznym w szybkiej zdalnej kontroli koncentracji kazeiny w szczelnie zapakowanych produktach mlecznych

 

CIERACH Marek, IDASZEWSKA Natalia

Transport samochodowy zwierząt rzeźnych

The road transport of animals for slaughter

 

DIAKUN Jarosław, BAĆ Aldona, TERESZCZYN Danuta

Wpływ pakowania w próżni oraz w atmosferze azotu i dwutlenku węgla na trwałość sałatki warzywnej

Effect of vacuum, nitrogen and carbon dioxide atmosphere packaging on the stability of vegetable salad

 

POLAK-ŚLIWIŃSKA Magdalena, KUNCEWICZ Andrzej

Zastosowanie wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC) do oceny zanieczyszczenia patuliną soków owocowo – warzywnych z upraw ekologicznych i konwencjonalnych

The evaluation of patulin contamination in fruit and vegetable juices from organic and conventional farming using high performance liquid chromatography (HPLC)

 

PLACÓWKI DYDAKTYCZNE I NAUKOWO – BADAWCZE

Didactic and Scientific Institutions Research

Zakład Technologii Owoców i Warzyw Instytutu Technologii Żywności Pochodzenia Roślinnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

 

KONFERENCJE, SYMPOZJA, WARSZTATY NAUKOWE, TARGI, WYSTAWY

Conferences, Symposia, Scientific Workshops, Trade Fair and Events

XVII Szkoła Technologii Fermentacji

II Ogólnopolskie Spotkanie Młodych Technologów Żywności

Kalendarium Konferencji

Międzynarodowe Targi Żywności World Food Warsaw 2014

Kalendarium Targów

 

INFORMATOR NORMALIZACYJNY

Reference standardization

MIERZEJEWSKA Sylwia

Normalizacja Zakładowa

Factory Specification

Nowości Normalizacyjne z 2014 r.

 

LUDZIE NAUKI

People of Science

Prof. dr hab. inż. Kazimierz Sadkiewicz

Nominacje do tytułu naukowego Profesora z rąk Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Stopnie Doktora Habilitowanego i Doktora

 

INFORMACJE WYDAWNICZE

 

  • Polish (Poland)

IPS_Newsletter


Name:

Email: