INŻYNIERIA PRZETWÓRSTWA SPOŻYWCZEGO - KWARTALNIK NAUKOWO-TECHNICZNY

Polish Journal of Food Engineering_ISSN 2084-9494_e-ISSN 2300-2018

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

4/4-2014(12)

Email Drukuj

Prosimy o cytowanie według poniższego schematu:

Nazwisko, I., Nazwisko, II. (rok). Tytuł artykułu/opracowania. Inżynieria Przetwórstwa Spożywczego, 3/4(11), 11-14.


SPIS TREŚCI IPS 4/4-2014(12)

Contents 2014 Vol. 4/4 No. 12

ARTYKUŁY NAUKOWE AUTORSKIE

Author scientific articles

DUTKIEWICZ Daniel, DOWGIAŁŁO Andrzej

Systemowa struktura związku właściwości surowców w procesie ich tworzenia ze sposobami działania maszyn i aparatów przetwórstwa spożywczego

System structure connection of the raw properties with the ways of machines working for food production in process of its creation

 

 

ARTYKUŁY NAUKOWE RECENZOWANE

Peer–reviewed scientific articles

DOMORADZKI Marek, SZYMURA Jacek, LAMKIEWICZ Jan, SADOWSKI Czesław

Warzywa ekologiczne –przygotowanie nasion do siewu. Inokulacja nasion zarodnikami grzybów

Organic vegetables – preparating seed for sowing. Seeds inoculation of fungal spores

 

HEJFT Roman

Granulowanie i brykietowanie materiałów pochodzenia roślinnego

Pelleting and briquetting of the plant materials

 

MIESZKALSKI Leszek

Matematyczne modelowanie kształtu pater do owoców, tortów i ciastek

Mathematical modeling of the shape of the centrepieces to fruit, cakes and pastries

 

KOZAK Marta, LEWANDOWSKA Zuzanna, WÓJTOWICZ Agnieszka, SOBCZAK Paweł

Ocena stabilności i energochłonności ekstruzji pelletów ziemniaczanych wzbogaconych dodatkiem otrąb zbożowych

Evaluation of process stability and energy consumption of potato pellets enriched with addition of cereal bran

 

PLACÓWKI DYDAKTYCZNE I NAUKOWO – BADAWCZE

Didactic and Scientific Institutions Research

ZAKŁAD INŻYNIERII ROLNO-SPOŻYWCZEJ I LEŚNEJ,
WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I INŻYNIERII ŚRODOWISKA, POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA

 

KONFERENCJE, SYMPOZJA, WARSZTATY NAUKOWE, TARGI, WYSTAWY

Conferences, Symposia, Scientific Workshops, Trade Fair and Events

XXII Szkoła Naukowa z cyklu „Postęp naukowo-techniczny i organizacyjny w rolnictwie” 2015

Kalendarium Konferencji

Targi EuroLab 2015 - zapowiedź

Targi World Food Warsaw 2015 - zapowiedź

Targi Polagra Food 2015 - nowe perspektywy dla branży spożywczej - zapowiedź

Kalendarium Targów


 

INFORMATOR NORMALIZACYJNY

Reference standardization

DIAKUN Jarosław

Geneza norm zarządzania jakością serii ISO 9000

Origins of quality management standards ISO 9000

Nowości Normalizacyjne z 2014 r.

 

LUDZIE NAUKI

People of Science

Dr hab. inż. Wojciech Weiner, Profesor Uniwersytetu Przyrodniczego w Bydgoszczy

Nominacje do tytułu naukowego Profesora z rąk Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Stopnie Doktora Habilitowanego i Doktora

 


 

  • English (United Kingdom)

IPS_Newsletter


Name:

Email: