INŻYNIERIA PRZETWÓRSTWA SPOŻYWCZEGO - KWARTALNIK NAUKOWO-TECHNICZNY

Polish Journal of Food Engineering_ISSN 2084-9494_e-ISSN 2300-2018

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

4/4-2013(8)

E-mail Print PDF
There are no translations available.

Prosimy o cytowanie według poniższego schematu:

Nazwisko, I., Nazwisko, II. (rok). Tytuł artykułu/opracowania. Inżynieria Przetwórstwa Spożywczego, 3/4(11), 11-14.


SPIS TREŚCI IPS 4/4-2013(8)

Contents 2013 Vol. 4/4 No. 8

ARTYKUŁY NAUKOWE AUTORSKIE

Author scientific articles

WIERZBICKA Agnieszka, WIERZBICKI Jerzy, WOŹNIAK Alicja

Rola systemów jakości żywności na przykładzie systemu jakości wołowiny Quality Meat Program – System QMP

Role of food quality systems on the example of the beef quality system Quality Meat Program – QMP System

 

ARTYKUŁY NAUKOWE RECENZOWANE

Peer–reviewed scientific articles

KOPEĆ Adam, DOLIK Kamil, LIPIECKA Anna

Czas rozmrażania, ubytek masy, zmiany sztywności i sprężystości tkanki mięśniowej śledzi rozmrażanych różnymi metodami

Thawing time, weight loss, stiffness and springiness changes of herring muscles thawed by different methods

NIEDZIÓŁKA Ignacy, ZAKLIKA Beata

Ocena cech fizycznych brykietów wytworzonych z wybranych surowców roślinnych w brykieciarce ślimakowej

Evaluation of briquettes physical properties made from selected raw materials in screw briquetting press

POLAK-ŚLIWIŃSKA Magdalena, KUNCEWICZ Andrzej

Porównanie zawartości wybranych mikotoksyn w produktach zbożowych z upraw ekologicznych i konwencjonalnych

The comparison of choosen mycotoxins in cereal products with conventional and ecological crops

ŚLASKA-GRZYWNA Beata, ANDREJKO Dariusz, JAŚKIEWICZ Teresa, KOWALSKA Emilia

Analiza spożycia drobiu i jego rola w diecie człowieka

Consumption analysis of poultry and its role in human diet

 

PLACÓWKI DYDAKTYCZNE I NAUKOWO – BADAWCZE

Didactic and Scientific Institutions Research

Katedra Inżynierii Żywności i Organizacji Produkcji, Wydział Nauk p Żywności Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

 

KONFERENCJE, SYMPOZJA, WARSZTATY NAUKOWE, TARGI, WYSTAWY

Conferences, Symposia, Scientific Workshops, Trade Fair and Events

XV Seminarium „Postęp techniczny w przetwórstwie mleka TECHMILK 2014” - zapowiedź

XVII Szkoła Technologii Fermentacji - zapowiedź

Kalendarium Konferencji

Targi HoReCa 2013 - Targi ze smakiem

XVI Międzynarodowe Targi Analityki i Technik Pomiarowych EuroLab - zapowiedź

Międzynarodowe Targi Gastronomiczne EuroGastro 2014 - zapowiedź

Międzynarodowe Targi Żywności World Food Warsaw 2014 - zapowiedź

Kalendarium Targów

 

INFORMATOR NORMALIZACYJNY

Reference standardization

DIAKUN Jarosław

Definicja normy, oznaczenia

Definition of the standars, designation

Nowości Normalizacyjne z 2013 r

 

LUDZIE NAUKI

People of Science

Prof. zw. dr hab. Janusz Henryk Boss

Nominacje do tytułu naukowego Profesora z rąk Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Stopnie Doktora Habilitowanego

INFORMACJE WYDAWNICZE

 

  • Polish (Poland)

IPS_Newsletter


Name:

Email: